Anvsoft SynciOS Professional 6.2.7 Crack

ScreenShots:

Software Description: Anvsoft SynciOS Professional 6.2.7 Crack Patch

 

| Iphone Management Software|

 

Anvsoft SynciOS Professional 6.2.7 The NameOf The New Software As A Powerful Replacement For ITunes محسوب می شود. به کمک ایننرم افزار می توانید انواع داده های خود را نظیر تصاویر ، شماره تلفنها ، پیامک ها ، عکس ها ، فیلم ها و… را در میان آیفون ، آیپادتاچ ،آیپد و کامپیوتر انتقال دهید. این نرم افزار شما را قادر می سازد بهطور سریع اطلاعات مورد نظر خود را به دستگاه های اپل وارد کرده و یااز آنان استخراج کنید. به وسیله این نرم افزار مدیریتی کامل را بر رویآلبوم تصاویر خود داشته باشید و تصاویر را به طور مستقیم در فوتواستریم iCloud سینک کنید. به کمک این برنامه ویدیوهای یوتیوب رادانلود کرده و آنان را در درون دستگاه های iPhone, iPod touch و آیپدخود تماشا کنید ، بدون آنکه هیچ نیازی به ITunes داشته باشید !

همواره یکی از معضلات کاربران دستگاه های اپل ، کار با ITunes بودهاست. اپلیکیشن ITunes در عین کامل بودن ، برای آن دسته از افرادی کهچندان اطلاعات کاملی از سینک و اتورایز نداشته باشند ابزاری پر دردسرخواهد بود. بسیاری از کاربران از ترس از دست رفتن اطلاعات حتی جرأتنمی کنند برای یک بار هم که شده دستگاه خود را با کابل USB بهکامپیوتر وصل کرده تا با ITunes ارتباط برقرار کنند. اما نرم افزارAnvsoft SynciOS Professional قصد دارد با ارائه راه حال هایی جایگزین، کار با محتوای دستگاه های اپل را ساده تر کند. هم اکنون می توانیدجدیدترین ورژن نرم افزار Anvsoft SynciOSProfessional Get More From Yas Website.

 

 

Installer Size: Not Available

Download Links : Anvsoft SynciOS Professional 6.2.7 Keygen Serial


Copy the download link and paste to your browser